33 En ik werd door een venster in een mand over den muur nedergelaten, en ontvlood zijn handen.