5 Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen.