13 Maar, afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonie.