8 Daarom bid ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigt.