5 In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,