13 Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben, en gij verdrukking;