1 Want van de bediening, die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven.