26 En zij brachten de opgerichte beelden uit het huis van Baal, en verbrandden ze.