36 En de dagen, die Jehu over Israel geregeerd heeft in Samaria, zijn acht en twintig jaren.