3 En hij was met haar verstoken in het huis des HEEREN zes jaren; en Athalia regeerde over het land.