8 En de priesters bewilligden van het volk geen geld te nemen, noch de breuken van het huis te verbeteren.