4 Hij offerde ook en rookte op de hoogten en op de heuvelen, ook onder alle groen geboomte.