40 Doch zij hoorden niet, maar zij deden naar hun eerste wijze.