33 Hebben de goden der volken, ieder zijn land, enigszins gered uit de hand van den koning van Assyrie?