17 Waarlijk, HEERE, hebben de koningen van Assyrie die heidenen en hun land verwoest;