16 Toen zeide Jesaja tot Hizkia: Hoor des HEEREN woord.