23 En de knechten van Amon maakten een verbintenis tegen hem, en zij doodden den koning in zijn huis.