1 Toen zond de koning henen, en tot hem verzamelden al de oudsten van Juda en Jeruzalem.