9 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader gedaan had.