3 Op den negenden der vierde maand, als de honger in de stad sterk werd, en het volk des lands geen brood had,