16 En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Maakt in dit dal vele grachten.