6 Zo toog de koning Joram ter zelfder tijd uit Samaria, en monsterde gans Israel.