33 Zo ging hij in, en sloot de deur voor hen beiden toe, en bad tot den HEERE.