16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.