3 En er zeide een: Het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: Ik zal gaan.