11 En hij riep de poortiers; en zij deden de boodschap binnen in het huis des konings.