20 Even alzo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf.