11 En hij hield zijn gezicht staande, en zette het vast tot schamens toe; en de man Gods weende.