20 In zijn dagen vielen de Edomieten van onder het gebied van Juda af, en maakten een koning over zich.