13 En de koning antwoordde hun hardelijk; want de koning Rehabeam verliet den raad der oudsten.