5 En hij zeide tot hen: Komt over drie dagen weder tot mij. En het volk ging heen.