19 Dewelke hem zonen baarde, Jeus, en Semaria, en Zaham.