5 Rehabeam nu woonde te Jeruzalem; en hij bouwde steden tot vastigheden in Juda.