14 En hij deed dat kwaad was, dewijl hij zijn hart niet richtte, om den HEERE te zoeken.