4 En hij nam de vaste steden in, die Juda had, en hij kwam tot Jeruzalem toe.