1 In het achttiende jaar van den koning Jerobeam, zo werd Abia koning over Juda.