16 En de kinderen Israels vloden voor het aangezicht van Juda; en God gaf hen in hun hand.