1 Toen kwam de Geest Gods op Azaria, den zoon van Oded.