19 En er was geen oorlog tot in het vijf en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa.