7 Daarom weest gij sterk, en laat uw handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk.