1 En zijn zoon Josafat werd koning in zijn plaats, en hij sterkte zich tegen Israel.