13 En hij had veel werks in de steden van Juda, en krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem.