15 Naast hem nu was de overste Johanan; en met hem waren tweehonderd tachtig duizend;