1 En Josafat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem.