30 Alzo was het koninkrijk van Josafat stil; en zijn God gaf hem rust rondom henen.