12 En hij was bij hen verstoken in het huis Gods zes jaren; en Athalia regeerde over het land.