2 En Joas deed dat recht was in de ogen des HEEREN, al de dagen van den priester Jojada.