3 En Jojada nam voor hem twee vrouwen; en hij gewon zonen en dochteren.