8 En de koning gebood, en zij maakten een kist, en stelden die buiten aan de poort van het huis des HEEREN.