4 En hij bracht de priesteren en de Levieten in, en hij verzamelde ze in de Ooststraat.